Menu

A Mozart ruhákkal többet keres!
Cart
A+ A A-

Seriozitate, marfă de calitate superioară

Seriozitatea de care ați dat dovadă, marfă de calitate superioară, și binențeles la dumneavoastră găsim și haine XXL, pe care clienții mei o asteaptă cu nerăbdare de fiecare dată. Claudia Savin

Produse de înaltă calitate și performanță

Produse de înaltă calitate, performanță uluitoare pe piața românească, seriozitatea și comunicarea nelipsite, transportul suportat de firmă. Totul este SUPER când ai oameni sociabili și dispuși să te ajute în orice moment, să nu mai vorbesc de produse... SUNT PERFECTE în adevăratul sens al cuvântului, și cu asta cred ca am spus TOT!! Loredana Busna

Vă mulțumim!


Vă mulțumim că ați descărcat lista noastră de prețuri! Un agent de vânzări vă va contacta în cel mai scurt timp posibil, pentru a vă oferi mai multe detalii despre produsele și serviciile Mozart.


POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

1. Generalități

Această politică de confidențialitate stabilește politica de confidențialitate a companiei. Când accesați situl nostru datele cu caracter personal vor fi furnizate, stocate și procesate în conformitate cu această politică de confidențialitate. Vom păstra, stoca și procesa datele în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date ("Regulamentul").

Aceasta politica de confidențialitate („Politica”) descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile in legătură cu aceste prelucrări, precum si modul in care respectam drepturile persoanei vizate conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”).

2. Cine procesează datele cu caracter personal?

Datele vor fi gestionate de compania noastră și prin urmare responsabil pentru procesarea datelor.

3. De ce procesăm datele personale?

Noi procesăm datele dvs. pentru executarea serviciilor noastre. Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a-ti furniza produse si servicii de mediere a locurilor de muncă în străinătate, de a te identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare sau/și în scop de marketing, respectiv pentru îmbunătățirea si dezvoltarea produselor și serviciilor pe care le oferim.

Mai precis, procesăm datele tale personale pentru:

- a-ti furniza produse.

- de a da curs comenzii tale

- a transmite materiale in scop de marketing (ex. informări cu privire la produsele dezvoltate, oferte, alte informări în legătură cu furnizarea produselor noastre, etc.).

- pentru îmbunătățirea bunurilor și serviciilor noastre

- pentru a lua decizii de business

- pentru a fi respecta diferite dispoziții legale

- pentru respectarea si apărarea drepturilor noastre legale.

4. Ce date procesăm de la tine?

Noi procesam toate datele personale necesare prestării serviciilor noastre.

Nume, prenume, adresă, CNP, telefon, e-mail, număr comandă, adresa IP/ISP, factura fiscală certificat de garanție, serii interne de identificare pentru a putea desfășura activitatea de vânzare pe webshop. La aceste date pot avea acces terțe precum firma de curierat sau poșta, procesator de plăți.

Vom cere următoarele date persoanelor juridice și firme: CUI/CIF, număr de înmatriculare (J), adresa sediului social și cea de livrare, număr de telefon, e-mail, adresa IP.

Nume, prenume, adresă, telefon, e-mail, nr. comandă, factura fiscală, certificat de garanție, serii interne de identificare, CNP, cont bancar în cazul eventualelor stornări cerute de către client.

În vederea îmbunătățirii activităților comerciale proprii, firma noastră desfășoară activități de marketing, activități în care sunt procesate date cu caracter personal ale clienților persoane fizice, ca numele și prenumele, număr comandă și e-mail.

Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligație legala, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul tău, daca ti-ai manifestat opțiunea in acest sens.

 

De asemenea datele tale pot fi înregistrate în sistemul nostru dacă le comunici prin telefon, la începutul convorbirii ești rugat să accepți acest lucru, continuarea apelului constituind acordul tău pentru procesarea datelor comunicate prin telefon.

Indiferent de forma prin care ajung la noi datele tale, noi suntem responsabil pentru a administra în condiții de siguranță si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ne furnizezi despre tine, conform politicii noastre de confidențialitate.

În cazul introducerii online a cererilor prin intermediul website-ului companiei, te rugăm să furnizezi datele solicitate. Omisiunea de a furniza datele determină imposibilitatea identificării persoanei şi prin urmare, a rezolvării cererilor introduse online în vederea angajării în străinătate. Suntem responsabil pentru administrarea în condiții de siguranță si numai pentru scopurile specificate, a datelor tale personale.

Orice informație furnizata de persoana fizică, de tine, in calitate de beneficiar al acestor servicii, prin acordul exprimat prin accesarea si utilizarea site-ului, va reprezenta consimțământul tău, expres ca datele tale personale sa fie folosite de societatea noastră.

Prin utilizarea serviciilor noastre este de acord în mod voluntar cu prelucrarea datelor tale personale furnizate către noi, necesare pentru a-ați prezenta ofertele noastre

Ești conștient de faptul că pui la dispoziția firmei datele tale în mod voluntar și înțelegi faptul că fără a le pune la dispoziția firmei, nu va fi posibil să prezintăm oferte de muncă în străinătate și să realizăm activitatea de mediere a locurilor de muncă în străinătate.

5. Transferul datelor cu caracter personal, cui dezvăluim datele tale?

 

Putem dezvălui datele tale cu caracter personal către:

§ entitatile si/sau persoanele imputernicite de noi (din EEA sau din state terte) implicate in furnizarea Serviciilor, inclusiv in furnizarea comunicarilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date, furnizori de servicii de plata pentru diverse facilitati de plata, furnizorii de platforme de e-mailing);

§ daca avem obligatia de a divulga datele personale in scopul conformarii cu orice obligatie legala sau decizie a unei autoritati judiciare, autoritati publice sau organ guvernamental; sau

§ daca ni se cere sau ni se permite in alt mod sa facem acest lucru conform legislație aplicabile.

De asemenea, datele tale cu caracter personale pot fi dezvăluite terților furnizori de cookies si tehnologii similare conform celor descrise in Politici privind Cookies.

Acest lucru se face sub următoarele garanții:

Datele sunt trimise criptate.

Furnizorul și-a organizat procesele în așa fel încât

- nu pot fi lizibile date personale speciale.

- confidențialitatea este garantată.

- nu se face o copie de rezervă a fișierelor trimise

- fișierele sunt distruse în mod adecvat după prelucrare.

6. Date personale speciale

Procesăm numai date personale speciale dacă este necesar pentru a ne conforma cerințelor legale să respectăm obligațiile legale, și în măsura în care ai fost de acord și ai formulat permisiunea expresă cu privire la procesare lor sau în măsura în care această activitate este permis de lege și este în conformitate cu legea aplicabilă.

Cu "date personale speciale" informații despre rasă, religie sau convingeri, opinii politice, sănătate, viața sexuală, calitatea de membru al sindicatelor, datele penale și / sau date cu caracter personal despre comportamente ilegale sau necorespunzătoare.

7. Cât timp sunt salvate datele?

Păstrăm datele tale cu caracter personal cat este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, daca semnați un contract de mediere, datele dvs. caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durata a raporturilor contractuale, plus o perioada minima de 3 ani de la încetare (cat este termenul de prescripție pentru acțiuni în justiție), de asemenea, Ulterior, anumite date cu caracter personal ar putea fi păstrate pentru o perioada mai lunga, pentru scop de arhivare, conform normelor legale de arhivare aplicabile.

Datele personale vor fi stocate pană la momentul încetării relației cu compania și/sau a ștergerii profilului tău, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele tale în scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu inspectoratului teritorial de muncă sau autorităților fiscale. Stocarea și transferul datelor tale personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

8. Securitate și confidențialitate

 

Considerăm că este important ca datele tale personale să fie bine protejate. Prin urmare, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja datele personale împotriva pierderii sau a oricărei forme de prelucrare ilegală. Aceste măsuri includ atât tehnică, cât și tehnică măsuri organizatorice. Măsurile tehnice includ: fizic și fizic protecția prin parolă. În ceea ce privește măsurile organizaționale, aceasta privește, de exemplu, limitarea accesul la personal calificat, cu obligația de confidențialitate. Măsurile luate să asigure un nivel adecvat de securitate având în vedere riscurile de prelucrare și natura protejarea datelor.

9. Drepturile tale și cum le poți exercita?

 

Conform Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Dreptul de a fi informat (Articolele 13 și 14 din GDPR)

Ce informații trebuie să furnizeze un controlor/operator de date în care sunt colectate datele cu caracter personal de la tine?

În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la tine, operatorul de date trebuie să vă ofere următoarele informații:

1. Identitatea și datele de contact ale operatorului de date (și, după caz, ale operatorului reprezentant);

2. Detaliile de contact ale responsabilului cu protecția datelor (persoana responsabilă de protecția datelor personale în cadrul organizației – dacă este cazul);

3. Scopul (scopurile) prelucrării și baza legală a prelucrării;

4. În cazul în care prelucrarea se bazează pe interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți, interesele legitime ale controlorului/operatorului;

5. Orice alt destinatar al datelor cu caracter personal;

6. Dacă este cazul, detalii privind orice transferuri intenționate către o țară terță (stat membru nemembru UE) sau organizație internațională și detalii privind deciziile și garanțiile de adecvare;

7. Perioada de păstrare (cât timp o organizație deține datele) sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina perioada de păstrare;

8. Existența următoarelor drepturi

Dreptul de acces

Dreptul la rectificare

Dreptul de ștergere

Dreptul de a restricționa prelucrarea

Dreptul la transferabilitatea/portabilitatea datelor

Dreptul la Opoziție

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără care afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea sa;

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere;

Dreptul de acces la informații (articolul 15 din GDPR):

 

Ai dreptul de a obține următoarele informații de la operatorul de date:

1. Confirmarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la tine.;

2. În cazul procesării datelor personale referitoare la tine, o copie a informațiilor personale;

3. În cazul în care datele personale referitoare la tine sunt procesate, alte informații suplimentare, cum ar fi:

Scopul (scopurile) prelucrării;

Categorii de date cu caracter personal;

Orice destinatar al datelor cu caracter personal cărora au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter persona, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

Perioada de păstrare sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru determinarea perioada de retenție;

4. Existența următoarelor drepturi :

Dreptul la rectificare

Dreptul de ștergere

Dreptul de a restricționa procesarea

Dreptul la portabilitate

Dreptul la opoziție

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

5. În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile în ceea ce privește sursa acestora;

6. Existența unui proces de luare a deciziilor automate, inclusiv profilare (nu este cazul în cazul nostru).

Dreptul la informațiile de mai sus nu trebuie să afecteze negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Dreptul la rectificare (articolele 16 și 19 din GDPR)

Dacă datele tale personale sunt inexacte, ai dreptul să rectificați datele, de către controlor, fără întârzieri nejustificate.

Dacă datele tale personale sunt incomplete, ai dreptul să completați datele, inclusiv prin intermediul furnizarea de informații suplimentare.

 

Dreptul de ștergere (articolele 17 și 19 din GDPR)

Acest lucru este, de asemenea, cunoscut ca "dreptul de a fi uitat".

Ai dreptul să ștergeți datele tale, fără întârzieri nejustificate, de către controlorul/operatorul de date dacă unul dintre aceștia se aplică următoarele motive:

1. În cazul în care datele tale personale nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care acestea a fost colectat sau prelucrat;

2. În cazul în care îți retragi consimțământul tău pentru prelucrare și nu există nici o altă bază legală pentru prelucrarea datelor;

3. În cazul în care te opui prelucrării și nu există motive legale imperative continuarea procesării;

4. În cazul în care contești prelucrarea și datele tale personale sunt procesate direct;

5. În cazul în care datele tale personale au fost prelucrate în mod ilegal;

6. În cazul în care datele tale personale trebuie să fie șterse pentru a se conforma unei obligații legale;

7. În cazul în care datele tale personale au fost colectate în legătură cu oferta societății informaționale -servicii pentru un copil.

Ce se întâmplă atunci când operatorul de date a făcut publice datele tale personale și este obligat să șteargă datele date?

În cazul în care operatorul de date a făcut publice datele tale personale și pe baza uneia motive de mai sus, este obligat să șteargă datele:

- Controlorul de date trebuie să comunice orice rectificare sau ștergere a datelor tale personale fiecare destinatar căruia i-au fost comunicate datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil sau nu implică eforturi disproporționate.

- Dacă solicitați informații despre destinatarii datelor tale personale, operatorul de date trebuie să informeze despre destinatari.

- Controlorul de date trebuie să ia măsuri rezonabile pentru a informa alți controlori care procesează datele tale personale, că ai solicitat ștergerea a oricăror legături sau copii ale acestora.

Pașii rezonabili înseamnă a lua în considerare tehnologia disponibilă și costul punerii în aplicare, inclusiv măsurile tehnice necesare.

Dreptul la portabilitatea datelor (articolul 20 din GDPR)

În anumite circumstanțe, este posibil să ai dreptul să obțineți datele tale personale de la un operator de date într-o rețea format care ușurează reutilizarea informațiilor tale într-un alt context și pentru a le transmite aceste date la un alt controlor de date pe care îl alegi fără nici o piedică.

Când apare dreptul la portabilitatea datelor?

 

Acest drept se aplică numai în cazul în care se efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal (furnizate de persoana vizată) prin mijloace automatizate și în care ai dat consimțământul fie pentru prelucrare, fie pentru prelucrare efectuată pe baza unui contract încheiat între tine și controlorul de date.

Acest drept se aplică numai în măsura în care nu afectează drepturile și libertățile celorlalți.

Când se aplică acest drept, cum trebuie să furnizeze și să transmită date controlorii de date?

În cazul în care se aplică acest drept, controlorii de date trebuie să furnizeze și să transmită date cu caracter personal într-un format utilizabil. Datele sunt structurate și pot fi procesate ușor de pe un computer.

Sub acest drept, poți solicita unui controlor de date să transmită datele tale altui controlor de date, dacă transmisia este fezabilă din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal (articolul 21 din GDPR)

Când ai dreptul la obiecții?

Ai dreptul să faci obiecții la anumite tipuri de prelucrare a datelor tale personale în cazul în care această prelucrare se efectuează în legătură cu sarcini de interes public, sub autoritatea oficială sau în interesele legitime ale altora.

Ai un drept puternic de a te opune prelucrării datelor tale personale în cazul în care se referă la prelucrare cu scop de marketing direct. În cazul în care un controlor de date utilizează datele tale personale în scopul comercializării direct pentru tine, sau profiling pentru scopuri de marketing direct, ai posibilitatea să obiectați în orice moment, iar operatorul de date trebuie să oprească procesarea imediat ce primesc obiecția.

De asemenea, puteți să faceți obiectul prelucrării datelor tale personale în scopuri de cercetare, cu excepția procesării este necesar pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public.

Cum poți formula obiecții la procesare?

Pentru a obiecta/formula obiecții la procesare, trebuie să contactezi operatorul de date și să precizezi motivele tale de obiecție.

Aceste motive trebuie să vizeze situația ta particulară. Unde ai formulat o obiecțiunea, controlorul de date trebuie să înceteze prelucrarea datelor tale personale, cu excepția cazului în care controlorul de date, pot oferi motive legitime, legale convingătoare pentru a continua prelucrarea datelor tale Controlorii de date pot, de asemenea pot continua în mod legal să proceseze datele tale personale dacă acest lucru este necesar pentru anumite tipuri de obligații juridice, legale.

Dreptul de restricționare (articolul 18 din GDPR)

Ai dreptul de restricționare a procesării datelor tale personale de către un controlor de date. Unde prelucrarea datelor tale este restricționată, poate fi stocată de controlorul de date, dar majoritatea celorlalte procesări, acțiuni, cum ar fi ștergerea, vor necesita permisiunea tale

Cum se aplică acest drept?

 

Acest drept se aplică în patru moduri. Primele două tipuri de restricții de prelucrare se aplică acolo unde ai optat împotriva procesării datelor tale în conformitate cu articolul 21 sau în cazul în care ai contestat exactitatea datelor tale. În aceste cazuri, restricția se aplică până când administratorul/controlorul/operatorul de date a stabilit acuratețea datelor sau a rezultatul obiecției tale. Cea de-a treia situație în care poți solicita restricții, se referă la o prelucrare ilegală. În aceste cazuri, dacă nu dorești ca operatorul de date să șteargă informațiile, poți cere restricționarea datelor personale. Cel de-al patrulea tip de restricționare a procesării se aplică în cazul în care solicitați restricționarea unor date care sunt reținute în baza unei norme legale.

Când ai obținut restricții de procesare, ce obligații are controlorul de date?

În cazul în care ai obținut restricții privind prelucrarea datelor tale, operatorul de date trebuie să te informeze înainte de a ridica restricția.

Drepturile tale în legătură cu luarea de decizii automate, inclusiv profilarea (Articolul 22 din GDPR)

Ai dreptul să nu te supui unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Prelucrare este "automatizată" atunci când este efectuată fără intervenția omului și în care produce efecte juridice

sau te afectează în mod semnificativ. Prelucrarea automată include profilarea.

În ceea ce privește datele personale, când este permisă prelucrarea automată/automatizată?

Prelucrarea automată este permisă numai cu consimțământul tău expres, atunci când este necesar pentru executarea unui contract sau atunci când este autorizat de legislația Uniunii sau de dreptul național. Noi nu folosim metode de prelucrare automatizată.

Iți poți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin transmiterea unei solicitări la sediul nostru din jud. Mureș, Târgu-Mureș, 540240 str. Depozitelor nr. 30 sau prin sau prin email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. .

 

De asemenea în cazul în care consideri că au fost încălcate drepturile tale ai Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

10. Site-urile terte parti

Acest site poate include hyperlinkuri si detalii despre site-urile web ale unor terte parti. Nu avem niciun control si nu suntem responsabili pentru politicile si practicile de confidentialitate ale unor terte parti.

11.Despre cookie-uri

Asa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web, acest site colecteaza automat anumite informatii si le stocheaza in fisierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locatia geografica a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare si alte informatii despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informatii sunt utilizate pentru a imbunatati acest site web si, datorita acestei imbunatatiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor nostri. Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizata pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendintele, pentru a urmari navigarea unui utilizator pe site si pentru a colecta informatii demografice, pentru a ne ajuta sa intelegem preferintele vizitatorilor si nevoile acestora. Mai multe detalii sunt reglementate în pilitica nostră de cookiuri.

12. Modificări ale reglementărilor privind confidențialitatea

Putem schimba din când în când această politică de confidențialitate printr-o versiune actualizată de pe site. Îți recomandăm să revizuiești în mod regulat politica de confidențialitate pentru a fi la curent a politicii actuale privind datele cu caracter personal.

Termeni și condiții

Prin accesarea acestui website, a materialelor si informatiilor prezentate in cadrul sau, utilizatorii confirma ca au citit, inteles si acceptat urmatorii termene si conditiile de utilizare.

În cazul in care utilizatorul nu doreste sa accepte prezentele termene si conditii, inclusiv modificarile/completarile acestora, trebuie sa inceteze sa mai foloseasca websiteul.

Acest website apartine societății MOZART COM SRL, companie înregistrată în România, cu sediu in: în jud. Mureş, Mun. Târgu Mureş, str. Depozitelor nr. 30, C43 – Depozit, nr. înreg. la Registru Comerțului: J26/558/1996, număr de înregistrare fiscală: RO8767808

In lipsa unor precizari specifice pentru un continut anume (imagine, text sau alt continut media), toate drepturile asupra continutului afisat pe acest site apartine

si este interzisa reproducerea, preluarea, distribuirea sau utilizarea oricarei informatii sau material fara acordul prealabil, in scris, din partea

Utilizatorul acestui site este pe deplin raspunzator de respectarea tuturor legilor si actelor legislative/normative in vigoare, si se obliga sa nu utilizeze nici un fel de sistem/aplicatie sau procedura care ar afecta functionarea normala a site-ului nostru, sau de a obtine informatii la care nu are access in mod normal.

Termene si conditii generale privind serviciile comerciale oferite

Acești termeni și condiții generale ale activității comerciale (denumiti în continuare ,,Termeni și Condiții) vor reglementa relațiile dintre compania Societate ca o parte și Cumpărător/Utilizator care achiziționează produsele Societății (denumita în continuare ,,BENEFICIAR,,) ca cealaltă parte contractantă.

Părțile contractante pot întocmi prevederi speciale, diferite de cele din Termene și Condiții Generale, doar în scris, prin semnarea unui Contract de Vânzare-Cumpărare. În cazul în care există discrepanțe între Termeni și Condiții Generale ale Contractului și prevederile sale speciale, prevederile speciale din Contractul de Vânzare-Cumpărare vor avea prioritate.

Pentru toate relațiile mutuale dintre Societate și Beneficiar care nu sunt reglementate în mod special de acești Termene și Condiții Generale, se vor aplica în conformitate toate reglementările actuale ale legilor din Romania.

Definirea termenilor

Furnizor/Vânzător/Societate – se referă la Societate

WEBSITE/SITE: reprezinta website-ul apartinand care are adresa de internet http://www.secondhand-extra.ro/, prin intermediul caruia Utilizatorul are acces la informatiile privind produsele, serviciile oferite sau asigurate si promotii/campanii de informare/promovare pentru acestea desfasurate de catre http://www.secondhand-extra.ro/

BUNURI - orice produs, inclusiv documentele si serviciile mentionate pe website si in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului.

SPECIFICATII - toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor asa cum sunt precizate in oferte si in materialele de informare/promovare ale acestora, oferite de catre vanzator/producator, sau de catre utilizatori/cumparatori, sau asa cum apar in Comanda.

UTILIZATOR / BENEFICIAR: – se referă la persoana fizica/juridică romana sau straina care isi manifesta acordul de a achiziționa produse de la Societate lansand o comanda în acest sens, in limitele prezvazute de prezentii Termene și Condiții Generale si eventual al prevederilor speciale agreate de parti din Contractele de Vânzare-Cumpărare;

COMANDA - un document ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si sa faca plata acestora.

CONTRACT - o Comanda confirmata de catre Vanzator ori contractul de Vanzare Cumpărare semnată între ei.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si alte drepturi asociate, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Comandă și vânzare

- Mozart se ocupă numai de comerţul en-gros, nu avem magazin de desfacere, la sediul firmei nu se desfac baloţii și nu se sortează. Produsele comercializate sunt sortate pe articole, ambalate și sigilate în Canada, în baloți de 30 kg și 45 kg.

Hainele sunt spălate, igienizate și presate în baloți astfel corespund normelor în vigoare.

- Marfa nu este desfăcută, decât de către client, după livrare.

- Asigurăm transportul GRATUIT al mărfii, pe teritoriul României.

- Reclamațiile privind marfa livrată se pot efectua telefonic sau prin e-mail în termen de o săptămână de la livrare

Prețuri

- Toate prețurile sunt exprimate în LEI și includ TVA

- Prețurile produselor se pot ajusta periodic în funcție de cursul de schimb al monedei Euro

- Prețurile și ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil

- Lista de preț actualizată se poate descărca de pe pagina noastră de web:

- Ne rezervăm dreptul de schimba prețurile ori de câte ori este necesar.

- SOCIETATEA își rezervă dreptul de a modifica preturile fără notificarea prealabilă a utilizatorilor. Prețurile mărfurilor afișate pe site sunt finale și includ toate impozitele și taxele datorate, făra prețul pentru livrare. Prețul livrării este indicat separat în comandă, înainte de confirmarea comenzii.

Comandă și plata

- Comanda nu se procesează până când nu avem confirmarea telefonică și confirmarea plății

- Comanda de marfa se face telefonic, sau pe mail și se confirmă telefonic.

-Orice comandă plasată se va executa în termen de 72 de ore, făcând excepție sărbătorile legale, sâmbăta și duminica .

- Plata se poate face în numerar la cumpărare de la sediul firmei, la livrare sau prin Ordin de plată

Facturarea

Pretul, modalitatea si termenul de plata, precum si termenul de livrare sunt specificate in Comanda.

Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile comanfate, conform conditiilor prevazute in Comanda, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

Contractul de vânzare-cumpărare între SOCIETATE și utilizator, se consideră încheiat in momentul confirmării comenzii concrete de catre SOCIETAȚE. La efectuarea comenzii, clientul primește confirmarea. Înainte de expedierea mărfii comandate, SOCIETATEA are dreptul să contacteze clientul la numărul de telefon indicat, in privința precizării detaliilor comenzii și/sau livrării.

SOCIETATEA nu răspunde, pentru nelivrarea comenzii în cazurile, în care utilizatorul a indicat date personale false, incomplete și/sau inexacte, inclusiv când a menționat adresa sau numărul de telefon incomplete, inexacte sau fictive.

Returnarea si schimbul produselor

Termenul maxim in care pot fi returnate produsele comandate este de șapte de zile calendaristice, din momentul primirii coletului.

Condiții de returnare a produselor:

Produsele trebuie returnate in aceeași stare cum au fost trimise;;

Produsele returnate trebuie sa conțină documentele împreună cu care au fost trimise.

În locul produselor returnate se vor expedia alte produse similare cu o calitate identică.

Conciliere interna

Societatea nostră depune eforturi considerabile ca tu sa fii multumita de produsele si serviciile oferite Insa, daca aveti probleme legate de o comanda, care nu par a putea fi rezolvate prin email sau cu persoana cu care discutati, puteti lua legatura pentru o conciliere interna gratuita cu Barabás István Tel.: 0734-890.027 sau prin email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. .

Va asiguram ca vom raspunde la TOATE cererile si/sau reclamatiile, feedback-ul de la dumneavoastra fiind foarte important pentru noi.

Forța majoră

Cu titlu de exemplu, fara a fi limitativ prevazute mai jos, cazurile de forta majora pot fi : forța majoră, explozie, inundație, furtună, incendiu sau accident; război sau amenințare cu război, sabotaj, răscoale, războaie civile sau greve; legi, restricții, prevederi, interdicții sau măsuri de orice tip care sunt de competența statului, parlamentului sau autorităților locale; reglementări pentru import și export sau interdicție; greve, întreruperi ale lucrului sau alte acțiuni de muncă sau dispute în activitatea comercială (fie că aceasta implică angajații Companiei fie o terță parte); dificultăți în achiziționarea de materii prime, forță de muncă, combustibili, piese de schimb sau aparate; întreruperile de curent sau defecțiunile aparatului.

În caz de forță majoră, intervalul convenit pentru execuție nu se va aplica pe întreaga durată a evenimentului de forță majoră ci pe durata consecințelor acesteia care împiedică îndeplinirea obligațiilor contractuale. Partea contractantă pentru care există forța majoră va lua toate măsurile pentru a rectifica sau reduce consecințele cazului de forță majoră, precum și micșorarea posibilelor daune pe care cealaltă Parte Contractantă le poate suporta din cauza evenimentului și va informa cealaltă Parte Contractantă despre caz.

Modificarea detaliilor și notificări

Beneficiarul va notifica societatea în scris despre modificările aduse datelor menționate în prevederi speciale referitoare la identitate și adrese de domiciliu nu mai târziu de 7 (șapte) zile de la ziua în care a apărut modificarea .

Dacă Beneficiarul nu reușește să notifice Societatea despre o modificare adusă datelor de identificare ale Beneficiarului indicate în prevederi speciale în intervalul stipulat prin Termeni și Condiții Generale, Beneficiarul consimte ca toate notificarile, informarile sa se faca in mod valabil la adresa mentionata in prevederi speciale initial.

Confidențialitatea

Părțile contractante vor păstra confidențiale și nu vor dezvălui, fără consimțământul prealabil în scris al celeilalte părți, persoanelor neautorizate sau unei terțe părți, informații despre sau în legătură cu desfasurarea programelor de fitness;

În plus, părțile contractante, de comun acord consimt ca fiecare parte contractantă să păstreze sub forma de secret comercial și confidențiale toate detaliile și informațiile despre activitate, structuri interne sau alte subiecte legate de cealaltă parte contractantă, sau persoane angajate ale Societății .

Obligația de a păstra secrete comerciale este permanentă .

Partea contractantă direct implicată va fi responsabilă pentru încălcarea obligației de a păstra secretele comerciale și pentru divulgarea datelor confidențiale .Încălcarea obligațiilor de mai sus de una dintre părțile contractante constituie un motiv întemeiat pentru rezilierea prevederilor speciale, împreună cu dreptul la despăgubire pentru daunele suportate.

Datele despre Beneficiar pot fi adunate, prelucrate, trimise sau altfel folosite pentru inițierea, conducerea, încheierea și susținerea Contractului încheiat cu Beneficiarul cu respectarea Politicii de confidențialitate

Non-acceptare

Daca termenii si conditiile de mai sus nu sunt acceptate in totalitate de catre dumneavoastra, va rugam sa nu accesati websitul nostru

Legea aplicabila – jurisdictia

Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Vanzator si Utilizatori / Cumparatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Tîrgu Mureș

Többek között ezekkel a márkákkal találkozhat:
 • haine import Adidas
 • haine second hand en gros Armani
 • depozit haine import Boss
 • depozit haine second-hand en gros Gap
 • inbracaminte import George
 • inbracaminte second hand en gro Guess
 • depozit inbracaminte import Leecooper
 • haine en gros Levis
 • haine second hand import Marcpolo
 • depozit haine en gros Nike
 • depozit haine second-hand import Quicksilver
 • inbracaminte en gros Rebook
 • inbracaminte second hand import Tommy
 • depozit inbracaminte en gros Wrangler

Ajánlatkérés

Küldje el nekünk az ajánlatkérését! Ehhez kattintson az Ajánlatkérés gombra! Majd töltse ki az ajánlatkérő lapunkat! Kollégánk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot!